TØSEDRENGENE STANLEY & KLAUS K. KLAUS KJELLERUP BAND PHILIPPA

 
Anne Dorte Michelsen Band på tur i Japan - nov 1990:

Fra venstre: Søren Frost, Wencke Barfoed (gift med Klaus K), Klaus K, Anne Dorte, Jens Nørremølle, Claus Andersen (AD's daværende kæreste), Lars Danielsson og Lars Hybel.

Nederst den japanske tur-manager, som sjovt nok hed: Tak. 
(Foto: John Rossing)

Tilbage til HISTORIEN